X

Velkommen til Advokatfirmaet Burmeister

Advokatfirmaet Burmeister er specialiseret i behandling af indenretlige tvister om blandt andet fakturakrav, pengekrav og erstatningskrav.

Vi er et af de advokatkontorer som fører flest civilretlige sager, og vi har derved opnået en række stordriftsfordele, som sikrer lave omkostninger for vores klienter så det giver økonomisk mening at føre sager – selv i tvister der vedrører mindre pengekrav.

Størrelsen på vores sager svinger helt fra en ubetalt håndværkerfaktura til store gældsposter hos banker.

Gennem arbejdet med vores faste klienter, har vi gennem en årrække opnået stor erfaring inden for blandt andet kontraktret, lejeret, entrepriseret, bankkrav, tvangsauktioner, retssager, voldgift og mediation.

Uanset hvad, fører vi alle vores sager med fokus på indtjening for klienten.